Fidato verwerft internationale opdracht

“Audiovisuele inrichting beursstand Philips in Frankfurt”. Deze week worden de voorbereidingen getroffen voor de complete AudioVisuele (AV) inrichting van de beursstand voor Philips. Nu de ontwerpfase is doorlopen, wordt in i.s.m. Rosendaal interieurprojecten alle AV technieken in de stand van Philips verzorgd. Van 10 t/m 13 april vindt in Frankfurt de […]

Fidato gekozen als contractpartner van de UTwente.

Na een aanbestedingsprocedure is Fidato voor de aankomende jaren voor de verschillende percelen gekozen als de AudioVisuele (AV) partner door de Universiteit Twente. De samenwerking omhelst zowel AV faciliteiten als ook dienstverlening waaronder advies, levering van AV apparatuur, het implementeren van complete systemen alsook AV ondersteuning bij events. ‘Toekomstbestendig, doelmatig […]

Kwaliteitscertificaat 2018

Deze week ontvingen we het officiële kwaliteitscertificaat van de branchevereniging VSI voor 2018! Als bewijs dat we kwaliteit hoog op de agenda hebben staan, hebben we onlangs de kwaliteitsaudit van de VSI glansrijk doorlopen waarmee we voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van deskundigheid en ervaring, onafhankelijkheid en continuïteit. […]