hogeschool rotterdam prijsuitreiking nominatie school

Fidato wint aanbesteding Hogeschool Rotterdam

Na een Europese aanbesteding heeft Hogeschool Rotterdam (HR) Fidato gekozen als dé audiovisueel (AV) system integrator voor de langere termijn.

‘Fidato zal aankomende jaren de levering installatie, onderhoud, afvoer en huur van audiovisuele middelen voor alle, inmiddels 15 locaties, van de hogeschool voor haar rekening gaan nemen. Ook zullen zij op projectbasis bij evenementen van HR tijdelijke AV-installaties inrichten en bedienen’. In nauwe samenwerking met de dienst Faciliteiten en Informatietechnologie is Fidato daarmee dé audiovisueel partner voor het inrichten van alle leslokalen, auditoria en openbare ruimtes van alle onderwijsgebouwen die in de regio Rotterdam verspreid staan.

Een waardering voor onze werkwijzehogeschool rotterdam prijsuitreiking nominatie school
‘We zijn ontzettend blij en trots tegelijk dat onze werkwijze en de kwaliteit die we leveren, wordt gewaardeerd, temeer omdat een Proof of Concept (PoC) onderdeel was van de beoordeling in deze aanbesteding. Het feit dat we als beste uit de bus zijn gekomen, is een waardering voor onze werkwijze. Het vertrouwen dat HR hiermee uitspreekt, is bovendien een kroon op het werk waar we ontzettend trots op zijn.
’ aldus Marco van der Linden (directeur van Fidato).

Vanuit alle aanbieders heeft HR na een eerste inhoudelijke selectieronde 3 partijen geselecteerd. Deze geselecteerde partijen hebben meerdere proefopstellingen geplaatst waarop zij opnieuw zijn beoordeeld. Fidato wist als hoogst scorende partij het beoordelingsteam te overtuigen van haar werkwijze en de kwaliteit waar zij al jaren voor staat. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de definitieve gunning aan Fidato als complete AV System Integrator.

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 35.000 studenten en zijn meer dan 3.000 medewerkers werkzaam. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkeling in de regio Rotterdam.

Share: