smart technology in nederland

Fidato investeert in innovatie Smart Industry

Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Dit biedt veel kansen voor bedrijven in alle sectoren. Fidato investeert in smart industry om nieuwe stappen te zetten en met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

Uitdagende toekomstuitdagende toekomst met smart industry
De wereld verandert in een razendsnel tempo door de explosieve groei van technologie en digitalisering. Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten (internet of things), productiemiddelen en organisaties waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. De toekomst is spannend en uitdagend en vraagt om nieuwe manieren van werken. Slimme industrieën kennen een zeer flexibele productiecapaciteit in termen van het product (kwaliteit en design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd) en efficiëntie in kosten.

Ongeacht de bedrijfsstrategie draagt een Smart Industry-aanpak volgens Arnold Stokking (managing director TNO Industrie) hoe dan ook bij aan succes – of een bedrijf nu streeft naar de beste producten, de laagste kosten, of een intensieve band met klanten.

SBB
Smart Industry zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Fidato is recentelijk erkend als officieel leerbedrijf bij SBB waarmee geïnvesteerd wordt in studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Industry. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Fidato krijgt hierbij de juiste vakmensen die opgeleid worden voor de toekomst zodat wij onze klanten ook op de langere termijn zo goed mogelijk kunnen voorzien in hun behoeftes.

 

 

Share: