iXperium HAN in het nieuws

Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, vroeg zich in dit artikel hardop af of pabo’s (leraaropleidingen basisonderwijs) wel voldoende doen aan de ICT-kennis van toekomstige leerkrachten. Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dragen de door Fidato ingerichte iXperium ruimten bij aan de ICT-ontwikkeling van pabostudenten.

In 2013 bleek uit onderzoek dat Nederlandse opleidingen voor leerkrachten basisonderwijs te weinig aandacht hadden voor ICT-ontwikkeling in het curriculum. Een directe aanleiding om gehoor te geven aan deze tekortkoming, en verandering aan te brengen. Omdat deze ontwikkeling nauwelijks concreet is opgenomen in de wettelijke richtlijnen voor PABO’s, is er geen eenduidige lijn die voor iedere hogeschool dezelfde invulling geeft. Daardoor is het voor een groot deel aan hogescholen zelf om dit in de opleiding op te nemen.

Share: