Plannen voor “Het Dorp vernieuwt!” gepresenteerd

Onder grote belangstelling werden op 9 mei de plannen voor de vernieuwing van Het Dorp in Arnhem gepresenteerd aan bewoners en medewerkers. In 1962 bracht Mies Bouwman in een inzamelingsprogramma op televisie van 24 uur, 12 miljoen gulden bij elkaar voor de bouw. Nu, 54 jaar later, wordt Het Dorp vernieuwd, en Fidato mocht beeld en geluid verzorgen tijdens de presentatie van de verbouwingsplannen.

Mies Bouwman gaf het startsein voor de oprichting van Academy Het Dorp. In deze academie gaan bedrijven, universiteiten en hogescholen hun kennis inzetten om ervoor te zorgen dat Het Dorp de wijk van toekomst wordt waarin mensen met een beperking of chronische ziekte leren een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. De steeds beter wordende technologie, gecombineerd met de data en kennis die die technologie oplevert, stelt mensen met een beperking of chronische ziekte en mantelzorgers in staat om meer zelf te organiseren. En geeft zorgverleners de mogelijkheid om nog betere zorg op maat te verlenen.

Het Dorp wordt een wijk van de toekomst waarin mensen met een beperking of chronische ziekte leren een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. De ontwikkeling start met de bouw van ‘Gebouw A’, waarin zesendertig nieuwe zorgappartementen gerealiseerd worden. Dit gebouw fungeert ook als innovatiecentrum, waarin bedrijven, universiteiten en hogescholen permanent onderzoek doen naar technologische vernieuwingen. De bouw van Gebouw A wordt naar verwachting in het voorjaar van 2017 afgerond. In de jaren daarna wordt de rest van Het Dorp vernieuwd.

Share: