Rabobank Drechtsteden

In navolging van meerdere Rabobank regiokantoren, heeft Fidato ook de audiovisuele transformatie en inrichting van Rabobank Dordrecht verzorgd. Met een totaalconcept werd invulling gegeven aan de wensen van de klant. Hierbij speelden het effectief inrichten van vergaderruimtes een centrale rol. Alle apparatuur is op deze locatie volledig, in afstemming met de architect, geïntegreerd in de betreffende ruimtes.

Meerdere vergaderruimtes werden in een integraal concept ingericht met presentatieschermen, waarvan de bediening volledig is geautomatiseerd. Alleen het inpluggen van het BYOD device (laptop of tablet) is voldoende om alle techniek automatisch te laten starten en te kunnen presenteren. Daarnaast zijn de communicatieschermen geintegreerd voor het Rabobank klantencommunicatiesysteem.

Rabobank Dordrecht is het centrale orgaan van de regio Drechtsteden. Samen met 128 andere lokale Rabobanken maakt deze regio deel uit van Rabobank Nederland. Met 27.000 FTE bedient de organisatie ruim 7,5 miljoen Nederlanders met financiële diensten.


KLIENT:

Maurice Hurxkens

Share: