SBB

Na een aanbestedingstraject is Fidato geselecteerd als partner voor de complete audiovisuele inrichting van het hoofdkantoor in Zoetermeer van SBB. Binnen de locatie van SBB in Zoetermeer is een grote diversiteit aan moderne audiovisuele toepassingen geïmplementeerd waarbij er goed gekeken is naar het gewenste gebruik van deze technieken en de specifieke locatie waarbinnen ze zijn geïmplementeerd.

Inrichting
Er zijn diverse trainingsruimtes en spreekkamers ingericht, voorzien van alle gemakken op audiovisueel gebied, compleet met toepassing voor draadloos presenteren. Deze ruimtes bevatten kleine ‘Room Manager schermen’ bij de ingang van de ruimte waarop de beschikbaarheid ervan wordt weergegeven. De info op deze schermen wordt automatisch en direct actueel gehouden d.m.v. een koppeling in Topdesk, waarbinnen de afspraken voor de ruimte worden gepland of gewijzigd. Als eyecatcher, zijn in de grote presentatieruimten display’s van maar liefst 98 inch groot geplaatst!

Communicatie
Als extra faciliteit voor bezoekers enerzijds en ter stimulering van MVO voor medewerkers anderzijds, wordt ook beeldschermcommunicatie toegepast middels een scherm direct bij de entree van het pand. Bezoekers worden hiermee op persoonlijke wijze welkom geheten en is voorzien van het laatste landelijke en organisatie specifieke nieuws, social media berichten en actuele vertrektijden en eventuele vertragingen van het openbaar vervoer nabij de locatie.

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) richt zich op het selecteren van geschikte leerwerkplaatsen voor scholieren en het certificeren/begeleiden van de stagebedrijven. Daarnaast verzorgd SBB informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en adviseert SBB de ministeries van OCW en EZ over de aansluiting tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.


KLIENT:

Maurice Hurxkens

Share: