Waterschap Vallei en Veluwe

Na de gunning van de Europese aanbesteding voor AV (audiovisuele) faciliteiten voor Waterschap Vallei en Veluwe, heeft Fidato een intensief traject doorlopen met het oog op ‘circulair inrichten’ van dit gebouw. Hierbij stond het inrichten van de Veluwe zaal (Raadszaal) centraal, waarbij de huidige technieken een upgrade kregen en de inrichting werd aangepast, om een effectieve en efficiënte werksfeer te creëren.

Naast ‘Circulair’ stonden kernbegrippen als interactie, participatie en communiceren dankzij de AV middelen hierbij centraal.

Circulair inrichten (AudioVisueel as a Service)

Het project is met een hoge circulaire ambitie gerealiseerd door het optimaliseren van het gebruik zodat de bestaande ruimte in de nieuwe situatie intensiever gebruikt wordt. Daarnaast zijn zoveel als mogelijk aanwezige middelen opnieuw ingezet en had het AV aanbestedingsmodel ‘AV as a service’ als circulair uitgangspunt. In nauw overleg is met alle partijen een circulair traject doorlopen waarbij verbindingen van nieuwe en gebruikte materialen zodanig zijn ontworpen dat ze effectief gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden en zoveel mogelijk gebruikte producten een tweede leven hebben gekregen.

De Veluwe zaal

De wens vanuit de opdrachtgever was om de gedateerde zaal te upgraden en flexibel te maken. De zaal werd eerder gebruikt voor slechts enkele vergaderingen. De zaal moest dusdanig worden ingedeeld zodat vergaderingen eenvoudig kunnen worden gegeven, maar ook als flexruimte kan worden ingezet.

De Veluwe zaal is compleet gerestyled en audiovisueel naar de nieuwste technieken gebracht door de professionals van Fidato. De raadzaal heeft een nieuwe inrichting gekregen, in samenwerking met Architectenlab uit Deventer, om de toegepaste audiovisuele technieken tot zijn recht te laten komen. Hierbij zijn zowel visuele als communicatieve technieken geïmplementeerd om de interactie tussen en participatie van de gebruikers te optimaliseren.

Audiovisuele toepassing

Er zijn vier beeldschermen rondom de zaal geplaatst in combinatie met een centrale videowall met preview meekijkmonitor Alle techniek is volledige gebaseerd op 4K-resolutie. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een matrix schakeling op 4K distributie aan de hand van IP-streaming techniek. Hierdoor kan zonder terugval in kwaliteit, snel en flexibel tussen alle schermen geschakeld worden en naar intranet worden gestreamd aan de hand van een toegepaste Creston-encoder/decoder. Tevens zijn er 3 bewegende Avonic PTZ camera’s aan de wand gemonteerd waardoor men ook extern kan deelnemen en communiceren tijdens vergaderingen.

Binnen de raadzaal is er gekozen voor draadloze BeyerDynamic microfoons in combinatie met plafondluidsprekers voor een optimale verstaanbaar in de zaal. Tevens is er aandacht besteed aan een passende muziekweergave, waarbij achtergrondmuziek vanuit een stream of andere muziekplayer kan worden afgespeeld.

Waterschap Vallei en Veluwe over Fidato…

”De samenwerking tussen Waterschap Vallei & Veluwe en Fidato verliep erg professioneel. Fidato heeft bewezen goed met meerdere partijen tegelijk te kunnen overleggen, afstemmen en samenwerken. De Veluwezaal is door aanpassingen meer flexibel inzetbaar gemaakt.
Elke nieuwe systeemconfiguratie van beeld en geluid kent eigen specifieke uitdagingen. Fidato heeft als een professioneel AV-bedrijf stap voor stap toegewerkt naar een systeem waarop vertrouwd kan worden. Fidato wordt als een professioneel AV-bedrijf beschouwd, waarmee prettig kan worden samengewerkt!” aldus G. Ten Cate Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan het verduurzamen van de wereld van morgen. De organisatie werkt met ruim 500 medewerkers aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. De organisatie is actief voor 37 verschillende gemeentes, in de provincies Utrecht en Gelderland, met samengeteld 1,1 miljoen inwoners. Het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren


KLIENT:

Ronnie Vink

Share: